"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời kêu gọi trợ giúp các nạn nhân lũ lụt tại Đức


Kính quý độc giả,
Đặc biệt quý độc giả ở Đức,

Từ mấy tuần qua, chúng ta chứng kiến cảnh lũ lụt tại nhiều thành phố của nước Đức: vì thời tiết xấu trong suốt tháng năm, mưa lũ cả tháng khiến mực nước các sông chính ở Đức dâng cao, có nơi hơn 12 mét. Thêm vào đó, một vài đập nước bị bể, gây ngập lụt cho nhiều vùng xung quanh, khiến nhiều thành phố và làng mạc ngập lụt trong nhiều tuần lễ… Đây là một trận lụt gây thiệt hại về vật chất nặng nề nhất cả hàng trăm năm nay.

CĐCGVN tại GP Paderborn & Essen mừng đại lễ kỷ niệm 25 năm phong thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Ngày hân hoan kính mừng ngân khánh
Gương tử hùng lóng lánh như sao
Tình yêu đạo Chúa chí cao
Tuyên xưng danh Thánh máu trào thơm hương.