"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Sống tốt giây phút hiện tại


Sống dâng mình cho Chúa trong giây phút hiện tại


1. Bạn thầm kín ước mong cầu nguyện liên lỉ. Bạn cảm thấy sống trước mắt Chúa là nguồn mạch mọi hoan lạc, bình an và hạnh phúc đích thực. Nếu bạn thu gom tất cả những giây phút lãng phí trong ngày, bạn có đủ thì giờ cầu nguyện. Thỉnh thoảng hãy dừng lại năm phút, để an nghỉ và trầm mặc. Không cần nói gì, làm gì mà chỉ chú trọng đến Thiên Chúa hằng sống đang có đó. Đừng để một giờ trôi qua mà không trầm mình vào cung lòng bạn, hiện diện với Đấng Tối Cao. Bạn có biết bao nhiêu dịp để kêu lên Chúa, xin Ngài giúp đỡ hay tỏ lòng tri ân, dầu chỉ là thời gian hít thở một hơi.

Chạm lòng con, Chúa ơi!


Mười điểm rút ra từ thông điệp "Laudato Si´"

Thông điệp mới mang tính cách mạng của Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi một “cuộc cách mạng văn hóa rộng rãi” để đương đầu với cuộc khủng hoảng môi trường. Laudato Si’ khá dài. Có thể tóm tắt được không? Nói cách khác, đâu là những sứ điệp chính, hoặc “những điểm rút ra” từ Laudato Si’? Linh mục James Martin, S.J, biên tập viên tự do của tạp chí America đã tóm tắt Thông điệp mới của Đức giáo hoàng Phanxicô trong bài viết này.