"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

HÌNH | PHIM

HÌNH ẢNH ....................................

>>> Hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục TU Phaolô Phạm Văn Tuấn
>>> Dâng hoa tại thánh đường Mariä Himmelfahrt 14.05.2017
>>> Viếng nghĩa trang Rahlstedt tháng 11.2013
>>> Tam Nhật Tĩnh Tâm 2013
>>> Lễ Ngoại Kiều tại Quickborn 2013
>>> Đại Lễ kính Các Thánh Tử Đạo VN tại Borsum 2013
>>> Tháng Hoa 2013 với ĐGM Jaschke
>>> Giáng Sinh 2012
>>> Viếng Mộ 03.11.2012
>>> Tam Nhật Tĩnh Tâm 2012
>>> Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn 04.10.2012
>>> Sinh Hoạt tại Kiel 07.07.2012
>>> Dâng Hoa 06.05.2012
>>> Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012
>>> Tam Nhật Tĩnh Tâm 2011
>>> Giáng Sinh 2011
>>> Dâng hoa 18.05.2008
>>> Tam Nhật Tĩnh Tâm 2007
>>> Ausländerfest 2007
>>> Linh mục Nguyễn Văn Trinh thăm Cộng Đoàn 06.06.2004
>>> Đức TGM Thissen thăm Cộng Đoàn 2004
>>> Tam Nhật Tĩnh Tâm 2003
>>> Hinh anh trên trang TTMV cũ

PHIM ....................................

>>> Dâng Hoa ba thế hệ 2014
>>> Dâng Hoa 2013 tại Borsum
>>> Liên Hoan dịp mừng 40 năm Linh Mục của Cha Cựu Tuyên ÚyGiuse Nguyễn Trung Điểm

>>> Dâng Hoa 2012
>>> Văn Nghệ Giáng Sinh 2011
>>> Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn 09.10.2011
>>> Thánh Lễ Tạ ơn và Mừng Năm Mới Canh dần 2010

>>> Từ Ngàn Xưa | Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg
>>> Phải Lên Tiếng | Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg
>>> Con có một Tổ Quốc | Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg
>>> Hội Trùng Dương 1/2 | Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg
>>> Hội Trùng Dương 2/2 | Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg

>>> Lễ kết thúc hồ sơ án phong Chân Phước cho ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận
>>> Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
>>> 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

>>> Đại Lễ Phong Thánh 117 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam - phần 1/3
>>> Đại Lễ Phong Thánh 117 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam - phần 2/3
>>> Đại Lễ Phong Thánh 117 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam - phần 3/3

>>> Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
>>> Lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ 2013 tại Rio, Brasil

>>> Road Of Hope - Đường Hy Vọng
>>> Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - phần 1
>>> Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - phần 2
>>> Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - phần 3

>>> Đường Hy Vọng - phần 1/2
>>> Đường Hy Vọng - phần 2/2
>>> Thập Đại Thành Công

>>> Đại Họa Mất Nước
>>> Hồn Việt: Quốc Kỳ, Quốc Ca Việt Nam
>>> Hồ Chí Minh và Cải Cách Ruộng Đất
>>> "Cải Cách Ruộng Đất" (1949-1956) của đảng CSVN
>>> "Cải Cách Ruộng Đất" trong phim "Chúng tôi muốn sống"
>>> Sự thật về Hồ Chí Minh
>>> Trại giam "Cổng Trời": Gulag tại Việt Nam
>>> Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa

>>> Papst Johannes Paul II - phần 1/3
>>> Papst Johannes Paul II - phần 2/3
>>> Papst Johannes Paul II - phần 3/3
>>> Der Papstprivat
>>> Rede von Papst Benedikt XVI. im Deutschen Bundestag
>>> Benedikt XVI | Der deutsche Papst - 1/3
>>> Benedikt XVI | Der deutsche Papst - 2/3
>>> Benedikt XVI | Der deutsche Papst - 3/3
>>> Der Vatican - phần 1/3
>>> Der Vatican - phần 2/3
>>> Der Vatican - Phần 3/3