"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Ông Phêrô Hà Văn Đông

là anh ruột của bà Đoàn Thị Tuyết, thành viên Ban Đại Diện của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg

đã qua đời ngày 31.03.2015
tại München, Đức Quốc,
hưởng thọ 60 tuổi.
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình ông bà Đoàn Thị Tuyết và Đoàn Văn Thắng. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn Phêrô vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Đông, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho gia đình anh chị Tuyết Thắng cũng như tang quyến và luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg