"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức kỳ thứ 41

THƯ MỜI 

Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức trân trọng kính mời: 
Quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, các bạn trẻ và các cháu thiếu nhi đến tham dự 

Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 41 
với chủ đề: “Laudato Si / Hãy ngợi khen Chúa” 
được tổ chức từ ngày 03.06.2017 đến ngày 05.06.2017 
tại: Frankenstolz Arena & Berufschule 
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg 

Trân trọng kính chào 
T/M Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Ðại Hội 
Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức

GB Phùng Khải Tuấn

Thủ Tục Ghi Danh 

* Thời gian: đến ngày 07.05.2017 
>>> Ghi chú: Không nhận ghi danh sau khi hết thời hạn. 

* Lệ phí tham dự viên ghi danh trước: 
   + Từ 4 đến 9 tuổi: 20 € / 
   + Từ 10 tuổi trở lên: 30 € 
* Lệ phí tham dự viên ghi danh tại ĐHCG: 
   + Từ 4 đến 9 tuổi: 25 € 
   + Từ 10 tuổi trở lên: 50 € (có phiếu ăn và nghĩ đêm) 
* Lệ phí tham dự viên ghi danh: 
   + Từ 4 đến 9 tuổi: 0 € 
   + Từ 10 tuổi trở lên: 10 € (không có phiếu ăn và không nghĩ đêm).

* Ghi Danh 
   + Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí nơi Vùng của mình. 
   + Ban Tổ Chức không nhận ghi danh cá nhân. 
   + Xin Quý Chủ Tịch Vùng gửi phiếu ghi danh các tham dự viên về Liên Ðoàn đến ngày 07.05.2017 theo địa chỉ ông phó Chủ Tich Nội Vụ: Ông Phạm Anh Tuấn Tú, Tiroler Str. 4 - 63739 Aschaffenburg Tel. 06021 – 625 563, Handy: 0176-51 771 444, E-mail: Pham-Tu@gmx.de 
+ Xin Quý Vị Trưởng Vùng / Trưởng Cộng đoàn chuyển lệ phí ghi danh tham dự Ðại Hội của Vùng mình vào Trương Mục của Liên Ðoàn: 
Ông Dương Văn Đá IBAN DE77 1007 0124 0092 4977 00 / BIC (SWIFT) DEUTDEDB101 Khi chuyển lệ phí xin ghi rõ tên người gửi và Vùng/Cộng đoàn. 

Xin Quý Tham Dự Viên Ghi Danh lưu ý: 
- Nơi nghỉ đêm xin mang theo túi ngủ. 
- Xin các tham dự viên nhận phòng như thế nào, thì ra về cũng xếp bàn ghế lại như vậy. 
- Đề phòng hoả hoạn, xin đừng nấu ăn trong phòng, vì chính quyền sở tại cấm. 
- Xin mang theo thẻ khám bệnh đề phòng khi đau ốm.
- Nếu có y phục khăn đống, áo dài Việt Nam, xin mang theo để mặc trong các Thánh lễ và rước kiệu. - Nữ trang, đồ vật quý giá, tiền: xin mang theo người. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi bị mất. 
- Thú vật không được mang đến khuôn viên nơi tổ chức Đại Hội.


THƯ MỜI THAM DỰ CA ĐOÀN VÀ VĂN NGHỆ

Kính gửi: 
Quý Cha Tuyên Úy 
Quý Vị Ðại Biểu LÐCGVN tại Ðức 
Quý Vị Ðại diện các Vùng Q
uý Vị Trưởng Cộng Ðoàn 

V/v: Tổ chức Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ 41 

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, 

Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðức sẽ tổ chức Ðại Hội Công Giáo vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, từ ngày 03.06 đến ngày 05.06.2017 tại Aschaffenburg, với chủ đề: “Laudato Si / Hãy ngợi khen Chúa” 

Ðể những ngày Ðại Hội được thêm phần long trọng và sốt sắng, kính xin Quý Cha và Quý Vị khích lệ và mời gọi giáo dân, cũng như các Hội Ðoàn tham dự Ðại Hội (xin mang theo cờ hội và đồng phục), đặc biệt các Ca Đoàn tham gia vào Ca Ðoàn Tổng Hợp Ðại Hội Công Giáo kỳ 41, cũng như các Ban Văn nghệ Cộng đoàn đóng góp các tiết mục Ca, Vũ, Nhạc, Kịch, v.v... hầu giúp cho những ngày Ðại Hội được tốt đẹp hơn. 

Phần Thánh Ca và Văn Nghệ xin các Ca Đoàn và các Ban Văn nghệ liên lạc về địa chỉ dưới đây trước ngày 01.05.2017. 

* Trưởng Ban Thánh Ca: Ông Huỳnh Công Hiệp, Bunte Berna 50, 34123 Kassel, Tel.: 0561-5296050, Email: conghiep@gmx.de 
(Xin lưu ý: Ðể công việc phối kết được tốt đẹp, xin các Ca đoàn ghi danh trước và khi đến Ðại Hội vui lòng gặp Ban thánh ca tại nơi ghi danh Ðại Hội). 

* Phụ trách Ban Văn Nghệ: Ông Đinh Kim Tân 
Email: dinh.kimtan@googlemail.com, Tel : 0157-32737288 

Kính chúc Quý Cha, Quý Vị Ðại Biểu, Quý Vị Chủ tịch vùng, Quý Vị Trưởng Cộng Ðoàn luôn được dồi dào sức khỏe và hăng say phục vụ Giáo Hội.

T/M Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Ðại Hội 
Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức

GB Phùng Khải Tuấn