"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

TGP Hamburg có Tân Giám Mục Phụ Tá, Đức Cha Horst Eberlein


Hamburg, 09.02.2017 - Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Ông Horst Eberlein, 66 tuổi vào chức vụ Giám Mục Phụ Tá TGP Hamburg, như Tòa Thánh Vatican công bố vào thứ năm, 09.02.2017.

Ngày phong chức Giám Mục sẽ được cử hành vào thứ bẩy, 25.3.2017, dịp lễ Truyền Tin tại nhà thờ chính tòa St. Marien Hamburg. Như thế Tân Giám Mục Phụ Tá là người kế vị Đức Cha Hans-Jochen Jaschke (75 tuổi) đã chính thức nghỉ hưu vào tháng 10.2016 và Đức Cha Norbert Werbs (76 tuổi) đã nghỉ hưu vào năm 2015. ĐGH Phanxicô quyết định từ năm 2017 TGP Hamburg chỉ có một Giám Mục phụ tá mà thôi.

Đức Ông Eberlein là linh mục giáo phận thuộc Tổng Giáo Phận Hamburg và đang làm việc với chức vụ hạt trưởng tại giáo xứ St. Anna, Schwerin.

Đức Ông Eberlein sinh ngày 25.10.1950 tại Walsleben (Altmark) thuộc TGP Berlin. Vào năm 8 tuổi đứa bé Horst Eberlein đã phải sống xa cách cha mẹ, vì vào năm 1958 bố mẹ em vượt biên cùng với các anh chị qua phần đất tự do Tây Đức . Từ đó cậu bé Horst được nuôi dưỡng bởi người dì và cậu trong phần đất cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên cậu bé Horst được giáo dục tốt trong tiểu chủng viện Schöneiche gần Berlin cho đến kết thúc chương trình học phổ thông với bằng tú tài. Tiếp theo thầy Horst Eberlein theo học phân khoa triết học và thần học tại Erfurt và ngài đã được phong chức linh mục vào ngày 16.4.1977 tại Waren an der Müritz. Sau đó cha Eberlein phục vụ giáo xứ tại Wittenburg, Neubrandenburg, Friedland, Hagenow và Rostock. Năm 2000, ĐGH Gioan Phaolô II đã phong tước Đức ông cho cha Horst Eberlein. Từ năm 2009 Đức Ông Eberlein được thuyên chuyển về miền Schwerin làm hạt trưởng và lãnh đạo tại giáo xứ Sankt Anna. Từ năm 2013 ngài chịu trách nhiệm về thay đổi cơ cấu mục vụ cho vùng Schwerin. 


Trong một phản ứng đầu tiên, Đức Tổng Giám Mục Stefan Hesse cho biết là Giáo Phận rất biết ơn ĐGH Phanxicô vì "Ngài đã rất nhanh chóng bổ nhiệm một Giám Mục phụ tá mới cho GP chúng con." Tiếp theo TGM Hesse cũng ngỏ lời cám ơn Đức Cha Eberlein "đã hoàn toàn vâng lời chấp nhận sự bổ nhiệm". Điều này đã được thực hiện qua nhiều nhiệm vụ trong quá trình sứ vụ linh mục gần đây của Tân Giám Mục và Ngài hoàn thành với niềm tin của mình.

Tổng Giáo Phận Hamburg là một giáo phận lớn nhất về mặt địa lý và trẻ nhất của Đức nằm trong vùng cực bắc của Đức bao gồm tiểu bang Hamburg và Schleswig-Holstein, và một phần của tiểu bang Mecklenburg. Hiện nay TGP Hamburg có khoảng 400.000 người Công giáo hiện diện trong 76 giáo xứ (180.000 người Công Giáo ở Hamburg, 180.000 ở Schleswig-Holstein và 40.000 ở Mecklenburg). Tổng Giáo Phận Hamburg đã được ĐGH Gioan Phaolô II chính thức thành lập vào năm 1994 sau khi tách ra khỏi GP Osnabrück. Hiện nay về vị trí quan trọng của cảng Hamburg và cũng là một thành phố lớn nhất trong vùng Bắc Đức, chức vụ TGM Hamburg gắn liền với sự lãnh đạo Giáo Tỉnh Hamburg vùng Bắc Đức bao gồm các GP Hamburg, Osnabrück và Hildesheim.

Lm. Paul Phạm Văn Tuấn