"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Đaminh Phan Văn Uy

là thân phụ và nhạc phụ của anh chị Phan Quang Trung, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg,
đã qua đời ngày 21.01.2017,
tại Herne, Đức Quốc
hưởng thọ 100 tuổi.

Thánh Lễ An Táng đã được cử hành ngày thứ bảy, 28.01.2017, tại thánh đường Hl. Dreifaltigkeit, Herne, do linh mục FranzNguyễn Ngọc Thủy chủ tế.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn cụ Đaminh vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Đaminh ban nhiều hồng ân xuống cho tang quyến và luôn đồng hành với tang quyến trong mọi ngày.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

Cáo Phó của tang quyến ...........................