"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Maria Nguyễn Văn Tôn
Nhũ danh: Nguyễn Thị Thịnh

là một thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg, là bà, là mẹ của nhiều thành viên trong nhiều ban ngành của Cộng Đoàn

đã qua đời ngày 06.01.2017,
tại Hamburg, Đức Quốc
hưởng thọ 79 tuổi.

* Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành
lúc 12 giờ, ngày thứ sáu, 13.01.2017,
tại thánh đường Mariä Himmelfahrt,
Oldenfelder Str. 23, 22143 Hamburg.

* Nghi thức hạ huyệt: 
lúc 14:45 giờ cùng ngày 
tại nghïa trang Rahlstedt 
Am Friedhof 11, 22149 Hamburg 

* Đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria: 
Thứ bảy 14.01.2017, 17:00 giờ 
Chúa Nhật 15.01.2017, 17:00 giờ 
tại Kühlungsborner 62, 22147 Hamburg

Ban Đại Diện xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự Thánh Lễ An Táng để tiễn đưa bà cũng như dành thời giờ đến đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn bà Maria vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho tang quyến và luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

>>> Cáo Phó của tang quyến: