"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Cáo Phó

„Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu chết cũng sẽ được sống.“ (Ga 11,25)
 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng Quý Cha, các Hội Đoàn, Quý Ông Bà Anh Chị Em và thân bằng quyến thuộc, chồng, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là

ông Antôn Nguyễn Văn Tôn
sinh ngày 26.06.1936 tại Hà Nội, Việt Nam
đã được Chúa gọi về ngày 13.11.2012 tại Hamburg, Đức Quốc, hưởng thọ 76 tuổi.


Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào ngày
thứ sáu, 23.11.2012, lúc 10giờ30
tại thánh đường Mariä Himmelfahrt, Oldenfelder Str. 23, 22143 Hamburg-Rahlstedt

Nghi thức hạ huyệt được cử hành sau Thánh Lễ
lúc 12giờ tại nghĩa trang Rahlstedt, Am Friedhof 11, 22149 Hamburg

Tang gia đồng kính báo
- Vợ: bà quả phụ Nguyễn Văn Tôn, nhũ danh Nguyễn Thị Thịnh, Đức Quốc.
- Trưởng nữ: Nguyễn Thị Tuyết, chồng và các con, Đức Quốc.
- Trưởng nam: Nguyễn Ngọc Tuấn, vợ và các con, Đức Quốc.
- Thứ nữ: Nguyễn Thi Xuân Thu, chồng và các con, Đức Quốc.
- Thứ nữ: Nguyễn Thị Hồng Xuân, chồng và các con, Thụy Sĩ.
- Thứ nam: Nguyễn Xuân Thường, vợ và các con, Đức Quốc.
- Thứ nữ: Nguyễn Thị Bích Trâm và chồng, Đức Quốc.
- Út nam: Nguyễn Anh Tú, vợ và con, Đức Quốc.

*) xin miễn phúng điếu.