"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thư mời tham dự "Begegnungs-fest" tại Recklinghausen


Kính mời các Anh Chị Em về Recklinghausen tham dự ngày hội Việt Đức (Begegnungsfest) do tổ chức "Eine-Welt-Kreis St. Antonius" Recklinghausen cùng với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Recklinghausen thực hiện vào ngày Chúa Nhật, 06.07.2014.

Đặc biệt lần này có sự tham dự của ông bà Neudeck và một nữ bác sĩ đã làm việc trên tàu Cap Anamur.

Sẽ có phần thuyết trình của tiến sĩ Rupert Neudeck về đề tài "Vom Ende der Kriege! Wann beginnt der Frieden?“

Xin xem chương trình bên dưới.

Cầu chúc các Anh Chị Em và gia quyến luôn an mạnh.

Kính mến
LM Phaolô Phan Đình Dũng