"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời nguyện mùa đông


Giữa giá rét của mùa đông
xin cho con gặp Chúa.
Giữa những long đong và bấp bênh
của phận người
xin cho con gần Chúa.
Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi
xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con.
 
Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ
xin cho con cảm nhận được sự bình an của Chúa
ngay giữa những âu lo hằng ngày.
Xin cho con đón lấy cuộc đời con
với bao điều không như ý.
Và cuối cùng,
xin cho con dám sống như Chúa
vì Chúa đã dám sống như con.
 
Amen.