"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

10 nghịch lý của cuộc sống


1. Nghịch lý thứ nhất
Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ.
Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.

2. Nghịch lý thứ hai
Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi.
Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

3. Nghịch lý thứ ba
Nếu thành công bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.

4. Nghịch lý thứ tư
Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

5. Nghịch lý thứ năm
Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương.
Nhưng dù sao đi nữa hãy sống thẳng thắn.

6. Nghịch lý thứ sáu
Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn

7. Nghịch lý thứ bảy
Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.

8. Nghịch lý thứ tám
Những thành quả mà bạn phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy trong phút chốc.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ tiếp tục  xây dựng.

9. Nghịch lý thứ chín
Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.

10. Nghịch lý thứ mười
Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.