"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Tình Yêu

(Cảm hứng Mt. 18, 12-14)


Tình Yêu chẳng tính thiệt hơn
Tình Yêu xóa bỏ oán hờn ghét ghen
Tình Yêu đâu quản sang hèn
Tình Yêu chẳng đặt vàng, đen, trắng, hồng

Tình Yêu vô giá cho không
Tình Yêu đứng giữa mùa đông vẫn nồng
Tình Yêu biến trắng thành hồng
Tình Yêu băng núi vượt đồng quản chi

Tình Yêu Lời đã khắc ghi
Đàn chiên bỏ lại chỉ vì một con
Tình Yêu thể hiện lòng son
Ngài không để mất giữ tròn một trăm

Dù rằng chiên ghẻ xa xăm
Thánh Tâm từ ái vượt băng núi rừng
Vác chiên về để ăn mừng
Tình Yêu tha thứ không ngừng cho đi

Tình Yêu huyền diệu lạ kỳ
Ngài Yêu nhân loại từ khi tạo thành
"Lạc" vì kiêu ngạo háo danh
"Chiên" nay tỉnh giấc mộng lành tạ ơn.

Trầm Hương Thơ


13.08.2013