"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Laudato Si - Hát khen danh ChaĐK.
Laudato Si, omi Signore, laudato Si,
omi Signore, laudato Si,
omi Signore, laudato Si, omi Signore ...


1.
Hát khen danh Cha, Ngài tác tạo đất trời bao la
Hát khen danh Cha, vầng dương và muôn vì sao xa
Hát khen danh Cha, biển xanh và đất liền vươn ra
Hát khen danh Cha, tôn vinh Thiên Chúa đấng chí thánh

2.
Hát khen danh Cha, hừng đông rạng tươi ngàn chim ca
Hát khen danh Cha, hoàng hôn dịu êm lòng bay xa
Hát khen danh Cha, thời gian, ngày đêm dành cho ta
Hát khen danh Cha, tôn vinh Thiên Chúa đấng chí thánh

3.
Hát khen danh Cha, ngàn mây dạt trôi trời miên man
Hát khen danh Cha, giọt mưa làm mát đời khô khan
Hát khen danh Cha, ruộng nương trổ sinh người hân hoan.
Hát khen danh Cha, tôn vinh Thiên Chúa đấng chí thánh.
4.
Hát khen danh Cha, ngàn chim trời vang hòa câu ca
Hát khen danh Cha, biển xanh rừng sâu và muôn hoa
Hát khen danh Cha, đồi cao bình nguyên và sông xa
Hát khen danh Cha, tôn vinh Thiên Chúa đấng chí thánh.

5.
Hát khen danh Cha, ngài đã là thân phận như ta
Hát khen danh Cha, Ngài chết và sống lại cho ta
Hát khen danh Cha, hồng ân Ngài tuôn đổ bao la
Hát khen danh Cha, tôn vinh Thiên Chúa đấng chí thánh.
.........................................
Lời Việt: JB Lê Văn Hồng