"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Chương trình ca nhạc dạ vũ "Cát Bụi Tình Ca III" tại Hamburg


Ban nhạc "Cát Bụi" tại Hamburg sẽ tổ chức chương trình ca nhạc với mục đích quyên góp trợ giúp người tỵ nạn tại Hamburg với chủ đề: 

"Cát Bụi Tình Ca III" 
Karaoke, Live Music, Disco

* Thời gian: Thứ bẩy, 07.11.2015, từ 18:00 giờ đến 01:00 giờ
* Địa điểm: Grundschule Jenfelder Straße
                 Jenfelder Str. 25, 22045 Hamburg
* Giá vé ủng hộ: 10,00 € / trẻ em dưới 14 tuổi miễn phí

>>> Có bán thức ăn Việt Nam

Ban nhạc Cát Bụi kính mời