"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Tin tức Mỹ Yên

 

Trưa qua đi ngang phố Mỹ Yên
Thấy lũ mán rừng cầm thuẫn khiên
Dàn hàng xếp trận trông hung hãn
Từng đàn chó dại sủa liên miên

Chiều qua đi ngang phố Mỹ Yên
Thấy toàn súng đạn của lũ điên
Bắn lên đập xuống dùi cui điện
Đánh tan phụ nữ đám dân hiền

Tối qua nhìn thấy phố Mỹ Yên
Dân lành đảng đánh ngã ngả nghiêng
Bể đầu sứt trán máu chảy quá
Chở vào bệnh viện cứ liền liền

Gần sáng nghe chó sủa Mỹ Yên
Trên loa ra rả cứ như điên
Thành tích khoe rằng đảng thắng lớn
Ba ngàn chiền sỹ đánh dân hiền!

Sáng nay dậy sớm ngó Mỹ Yên
Đầu đường cuối ngõ vẫn trung kiên
Bò vàng, chó đốm canh đầu ngõ
Chốt chặt dân đen ở khắp miền

Trưa nay tim nhói với Mỹ Yên
Đảng hút máu dân mãi phát nghiền
Dân tôi vô tội sao khổ mãi
Bao giờ quê tôi được bình yên.

Thanh Sơn 05.09.2013