"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Tân Tổng Giám Mục Chính Toà của TGP Sài Gòn

ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc, tân Tổng Giám Mục TGP Sài Gòn

22.03.2014 | Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến vào hôm nay, 22 tháng Ba 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM (Việt Nam) của Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, theo khoản 401, §1 của Bộ Giáo luật. Kế nhiệm Đức hồng y Gioan Baotixita là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận TPHCM”.

* Tóm tắt tiểu sử Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn:

05.03.1934: Sinh tại Hoà Thành, Cà Mau
1954 – 1956: Học Triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
1956 – 1961: Dạy học tại Bạc Liêu.
1961 – 1965: Học Thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
25.05.1965: Chịu chức linh mục tại Cần Thơ
1968 – 1971: Học Đại học Loyola tại Los Angeles, Hoa Kỳ
1971 – 1974: Giáo sư Tiểu chủng viện Cái Răng, Cần Thơ
1988 – 1993: Giám đốc tiên khởi Đại chủng viện Cần Thơ
22.03.1993: Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho
01.03.1998: Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM
21.10.2003: Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Hồng y.

* Tóm tắt tiểu sử Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc:

11.11.1944: Sinh tại Đà Lạt
1956 – 1963: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
1963 – 1964: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
1964 – 1970: Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma
17.12.1970: Thụ phong linh mục
1971 – 1975: Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà và Đại học Đà Lạt.
1975 – 1995: Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt
1986 – 2008: Giáo sư thần học tín lý tại Đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Huế
1995 – 1999: Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt
26.03.1999: được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho
28.09.2013: được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận TP. HCM; đồng thời làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho.

(Nguồn: press.catholica.va)