"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

 
 Nhận được tin buồn
Cụ Maria Lê Thị Nhường (cụ Chiểu)

là một thành viên lớn tuổi nhất của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg, là bà, là mẹ của nhiều thành viên trong nhiều ban ngành của Cộng Đoàn

đã qua đời ngày 28.06.2015,
tại Hamburg, Đức Quốc
hưởng thọ 100 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành
lúc 10 giờ, ngày thứ sáu, 03.07.2015,
tại thánh đường Mariä Himmelfahrt,
Oldenfelder Str. 23, 22143 Hamburg.

Ban Đại Diện xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự Thánh Lễ An Táng để tiễn đưa cụ.
 
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn cụ Maria vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho tang quyến và luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.
 
Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg
 
>>> Cáo Phó của tang gia: