"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Phúc cho người biết xót thương


Bài hát chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016
Nguyên tác: Jakub Blycharz
Chuyển ngữ: Sr. Thùy Linh FMA
Trình bày: Sr. Thùy Linh FMA, Minh Trung
Hòa âm và thu âm: Minh Trung
Thu hình: Khắc Thái
Nihil Obstat: ĐGM Vincent Nguyễn Văn Long OFM Conv.

PHÚC CHO NGƯỜI BIẾT XÓT THƯƠNG
Trông lên đỉnh núi thấy đâu ơn phù trợ?
Này Chúa đến hộ phù con.
Con tin nơi Chúa, Đấng con hằng tìm mong.
Tình Ngài xót thương vô bờ.

Khi ta lạc lối Chúa sẽ đi tìm ta,
và bế ta trong vòng tay.
Trong máu châu báu Chúa chữa lành ta,
thở trên ta sự sống mới.

ĐK.
Phúc thay kẻ biết xót thương người,
phúc thay cho ai biết xót thương.
Ngươi sẽ được Thiên Chúa xót thương mình.
Phúc thay kẻ biết xót thương người,
phúc thay cho ai biết xót thương.
Ngươi sẽ được Thiên Chúa xót thương mình.

Khi ta vấp ngã nếu Chúa không rủ thương,
thì ta sẽ không thể nào trỗi dậy.
Nhưng Cha thương xót luôn thứ tha tội ta.
Hãy theo gương của Ngài.

Cha sai con đến để cứu độ trần gian,
Ngài đã sống lại từ mộ sâu,
Trong ta Ngôi Ba Thánh Linh
hát vang bài ca Phục sinh Giêsu chiến thắng.

Bridge: Đừng sợ hãi và đừng ngờ vực nữa.
Hãy phó dâng trong bàn tay Ngài.
Đừng sợ hãy tin và tín thác luôn.
Giê-su đã phục sinh!

----------------------------------------------------
BLESSED ARE THE MERCIFUL
I lift my eyes to the mountain, from where shall help come to me?
My help will come from the Lord my God, for He is merciful.
When we are lost he searches for us, to hold us in His arm.
His holy Blood will heal our wounds, to breathe new life into us.

Refrain:
Blest are the merciful, blessed are the merciful,
For it is mercy that shall be shown to those who show mercy.

Unless the Lord forgives when we fail, we wouldn’t be able to stand.
But He forgives, He pardons us all. Let us do the same.

God paid our debt with the Blood of His Son, who rose alive from the tomb.
The Spirit within cries to the world: Jesus is the Lord!

Bridge: So cast aside your fear and have faith, give your cares to the Lord.
And trust in Him for He is risen. The Lord your God is alive!