"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của ĐGM Mai Thanh Lương


VATICAN-20.12.2015 | Phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin: ĐTC đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của của Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, GM phụ tá giáo phận Orange, bang California, Hoa kỳ.

Đức Cha Mai Thanh Lương năm nay 75 tuổi, sinh ngày 20.12.1940 tại Ninh Cường, Bùi Chu. Năm 1956, khi được 16 tuổi, ngài được Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Giám Mục Đà Nẵng, gửi sang Mỹ du học và thụ phong Linh Mục năm 1966 cho giáo phận Đà Nẵng. Năm 1976, ngài nhập tổng giáo phận New Orleans bang Louisiana. Ngày 25.04.2003, cha Mai Thanh Lương được ĐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm GM Phụ tá giáo phận Orange, bang California, là giáo phận có đông tín hữu Công Giáo Việt Nam nhất tại Mỹ. Ngài cũng là GM gốc Việt đầu tiên tại nước này.

G. Trần Đức Anh OP