"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Những ốc đảo trong sa mạc


Có những ốc đảo trong sa mạc,
có những bình minh rực rỡ lúc đêm tàn,
có suối nguồn từ những cụm đá cỏn con
và một bàn tay giữ chặt bạn
trong những giờ khắc tối tăm.

Có những cánh cửa lại mở toang
có những lời xua tan im lặng,
có những thái độ giao hòa
và bước chân đầu tiên cho lộ trình
dẫn ta vào cuộc khởi hành mới.

Có những sắc mầu khác nhau của cầu vồng,
có những chồi non nẩy ra từ nhánh khô,
những đau buồn giúp ta thành trái chín
và lời chúc phúc mang lại dũng khí
cho bạn và cho tôi.


Christa Spilling-Nöker

(chuyển ngữ: JB LVH)
............................................
Es gibt Oasen in der Wüste

Es gibt
Oasen in der Wüste,
leuchtendes Morgenrot am Ende der Nacht, 
Quellen unter Geröll
und eine Hand, die dich auch in den 
dunkelsten Stunden fest hält.

Es gibt
Türen, die sich wieder öffnen,
Worte, die das Schweigen durchbrechen, 
Gesten der Versöhnung
und erste Schritte auf dem Weg
zu einem Neuanfang.

Es gibt
Farben des Regenbogens,
Knospen aus trockenen Zweigen, 
Trauer, die uns reifen lässt
und ermutigenden Segen
für dich und mich.


Christa Spilling-Nöker