"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn 
Bà Anna Huỳnh Thị Khiêm (bà Quý)

là thân mẫu của anh Trần Văn Hải, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 06.04.2016 
tại Hamburg, Đức Quốc,
hưởng thọ 79 tuổi.

Gia đình sẽ tổ chức đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Anna ba ngày, từ thứ sáu 08.04. đến chúa nhật 10.04.2016 tại nhà anh Trần Văn Hải, Rahlstedter Bahnhofstr. 41, 22143 Hamburg, lúc 17:00 giờ.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 10:00 giờ, ngày thứ sáu, 22.04.2016, tại thánh đường Mariae Himmelfahrt, Oldenfelder Str. 23, 22143 Hamburg-Rahlstedt. Sau Thánh Lễ là nghi thức hạ huyệt tại nghĩa trang Rahlstedt.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn Anna về hưởng Nhan Thánh Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà, và xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg