"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn
Cụ Gioan Trần Văn Sinh

là thân phụ và nhạc phụ của anh chị Trần Quang Minh & Tuyết, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg,

đã qua đời ngày 23.02.2017,
tại Lâm Đồng, Việt Nam
hưởng thọ 82 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị Minh. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn cụ Gioan vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà. Xin Thiên Chúa đón cụ về hưởng nhan thánh Chúa. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh quan thày Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho tang quyến và luôn đồng hành với tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg