"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đại NguyệnThơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy

1.
Muôn loài như sương rơi
xin làm hoa trắng đỡ
hoa yêu sương chẳng rời
hoa yêu sương tuyệt vời.

Muôn loài như cát trắng
xin làm giòng nước trong
ra trùng dương tím mát
cát sông vẫn nguyện lòng.

Muôn loài như mây lam
xin làm trời bát ngát
cho mây trôi bạt ngàn
như sương trong rừng trầm.

Muôn loài như hoa thắm
xin làm một ánh dương
cây cỏ mừng ánh nắng
tiếng chim hót dị thường.

ĐK. Thương người như thương thân (2x)
Thương người như thương mình (2x).

2. 
Muôn loài như hương thơm
xin làm cơn gió sớm
đưa hương đi thập phương
nuôi trăng sao tỏ tường.

Muôn loài như con suối
xin làm biển khát khao
khi buồn như kiếp núi
nước mưa sẽ gột sầu.

Xin làm mầu hoa kia
hoa vàng trong kiếp sống
xin xanh như cỏ dại
bao thu đông thường tại.

Xin làm hạt cây nhé
cho đời hiện hữu xuân
xin làm chim gõ mõ
gõ tan kiếp hồng trần.

ĐK.