"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Khóa Canh Tân Ðặc Sủng Công Giáo tại Neuenkirchen

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự khóa canh tân đặc sủng được tổ chức trong 3 ngày, hầu:

à Cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
à Lãnh nhận lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Cha.
à Sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần.

Có Chúa Giêsu làm chủ, hầu:
à Sống biến đổi.
à Cầu nguyện.
à Ca ngợi.
à Yêu mến Thánh Thần.
à Sống và rao giảng Tin Mừng.

Dưới sự hướng dẫn của: Lm. JB. Đình Thanh Sơn (Canada), Lm. Phêrô Lê Thanh Quang (Mỹ)

Thời gian: 
Thứ Sáu, 14/06/2013, từ 18:00 - 22:00 giờ        
Thứ Bảy, 15/06/2013, 09:00 - 22:00 giờ                             
Chúa Nhật, 16/06/2013, 09:00 - 15:00 giờ

Địa điểm: 
Trung Tâm Mục Vụ
Emsdettener Str. 242 A
48485 Neuenkirchen

Lệ phí: 40 Euro

Liên lạc:  
Cô Loan: thucloan@gmx.de
Cô Phong (Tel: 04961-669804)        
Cô Thư:  nguyenngocthanhuong2003@yahoo.com