"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

6 điều cần biết về Thông Điệp đầu tiên của ĐGH Phanxicô

1. Thông Điệp là gì?

Thông Điệp là một bức thư mở của Đức giáo hoàng gởi cho toàn thể Giáo Hội nói về một chủ đề đặc biệt nào đó. Đoạn mở đầu của Thông Điệp viết : “Thông Điệp Lumen Fidei của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gởi cho các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Nam nữ tu sĩ và toàn thể giáo dân về ánh sáng đức tin”

2. Ai viết Thông Điệp này?


Bình thường thì câu trả lời khá dễ, nhưng với Thông Điệp này thì câu trả lời hơi phức tạp. Thông Điệp này được Đức Bênêđictô XVI bắt đầu viết và hầu như đã hoàn tất khi ngài còn tại vị. Tòa Thánh Vatican nói rằng Đức giáo hoàng Phanxicô đã dùng bản thảo ấy và thêm vào những ý riêng của mình.

3. Thông Điệp nói về điều gì?


Thông Điệp mang tựa đề “Lumen Fidei” hay “Ánh sáng Đức tin.” Đức Bênêđictô XVI viết cả thảy 3 Thông Điệp. Thông Điệp về Đức tin này hoàn tất bộ Thông Điệp về ba nhân đức đối thần: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Thông Điệp này tóm kết Thượng hội đồng giám mục về Tân Phúc Âm Hóa đã được tổ chức ở Roma vào tháng 10 vừa qua. Thường thì một Tông huấn được ban hành sau một Thượng hội đồng, nhưng vì các Thông Điệp là những tài liệu có thẩm quyền cao hơn, nên Đức Giáo Hoàng Phanxicô nghĩ rằng không cần phải ban hành hai tài liệu khác nhau. Thông Điệp sẽ tóm tắt nội dung của Thượng hội đồng và khai triển việc Phúc Âm hóa nói chung.

4. Thông Điệp sẽ được ban hành khi nào?


Thông Điệp sẽ được ban hành vào Thứ Sáu, ngày 05 tháng Bảy 2013, vào lúc 11 sáng giờ Roma, do Đức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ các giám mục, Đức tổng giám mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Tân Phúc Âm Hóa, Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Muller, bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.

5. Thông Điệp đầu tiên của một vị Giáo hoàng có ý nghĩa gì?


Thường thì Thông Điệp đầu tiên của một Đức giáo hoàng sẽ phác họa những chủ đề chính trong triều đại của mình. Nhưng đây không phải là trường hợp của Thông Điệp này bởi vì phần lớn Thông Điệp này là do Đức Bênêđictô XVI viết. Được ban hành dưới 4 tháng sau khi đắc cử, Thông Điệp này là Thông Điệp được ban hành nhanh nhất. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giữ kỷ lục trước đây với Thông Điệp Redemptor Hominisđược ban hành chỉ 4 tháng rưỡi sau khi đắc cử.

6. Thường thì các Đức giáo hoàng viết bao nhiêu Thông Điệp?


Không có biểu đồ thời gian nào quy định một giáo hoàng phải viết bao nhiêu Thông Điệp hay bao lâu mới phải ban hành một Thông Điệp mới.

Sau đây là con số các Thông Điệp của 5 giáo hoàng gần đây:
Đức Bênêđictô XVI: 3
Đức Gioan Phaolô II: 14
Đức Gioan Phaolô I: 0
Đức Phaolô VI: 7
Đức Gioan XXIII: 8

Cùng với các Thông Điệp, các giáo hoàng cũng ban hành Tông thư, Tông huấn, sứ Điệp, các bài giảng, etc. Các Thông Điệp có tính thẩm quyền cao hơn cả và thường là quan trọng hơn.

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
chuyển ngữ