"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đức Tổng Giám Mục Ludwig Averkamp qua đời


Đức Tổng Giám Mục Ludwig Averkamp đã qua đời vào sáng thứ hai, 29.7.2013 lúc 8g tại Hamburg, hưởng thọ 86 tuổi.

Ngài đã được ĐGH Gioan Phaolô bổ nhiệm làm Giám Mục tiên khởi của TGP Hamburg vào năm 1995 và điều hành TGP cho đến ngày về nghỉ hưu năm 2002.

Thánh Lễ an táng cho Đức TGM Ludwig Averkamp sẽ được cử hành vào thứ sáu, 02.8.2013 lúc 15g tại nhà thờ chính tòa Hamburg.

- Đức TGM Ludwig Averkamp sinh ngày 16.02.1927
- Chịu chức linh mục năm 1954 tại Rôma
- Chịu chức Giám Mục tại Münster vào năm 1973 và làm giám mục phụ tá tại Giáo Phận Münster
- Sau đó được bổ nhiệm làm Giám Mục GP Osnabrück từ năm 1987 đến 1995.
- Tiếp theo Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tiên khởi của TGP Hamburg vào năm 1995

GP Hamburg bao gồm 3 tiểu bang Hamburg, Schleswig-Holstein và một phần Mecklenburg–Vorpommern với 5.798.669 dân cư sống trong 32.489 km², gồm có 393.649 người Công Giáo, chiếm 6,8% dân số. Trong thời gian đầu thành lập Giáo Phận thật khó cho vị Chủ Chăn vì phải hợp lại 2 miền Đông Đức và Tây Đức cũng như vị trí địa lý thật to lớn nhưng số giáo dân công giáo lại ít. Trong 7 năm cai quản Giáo Phận Đức TGM Ludwig Averkamp đã đặt được các cơ cấu hạ tầng và nề nếp sinh hoạt mục vụ như hiện nay.
Chúng ta, nhất là giáo dân Việt Nam sống trong TGP Hamburg nhớ đến công lao của vị Giám Mục tiên khởi và đặc biệt cho linh hồn TGM Ludwig Averkamp.

Đặc biệt Ngài đã ưu ái đến thăm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg vào năm 1998 tại St. Joseph, khi cha Paul Phạm Văn Tuấn ngỏ ý mời Ngài đến với giáo dân Việt Nam.

Linh cửu của Đức Cố TGM Ludwig Averkamp được đặt ở dưới nhà nguyện của nhà thờ Chính Tòa St. Marien. Giờ viếng thăm cầu nguyện và chia tay mỗi ngày từ 8g đến 20g.

Trong trang Webseite của TGP Hamburg chúng ta có thể vào đó viết lời Chia Buồn:
   
Chúng ta cùng cầu nguyện cho Linh Hồn Đức TGM Ludwig Averkamp được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
 
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa Linh Hồn Đức TGM Ludwig Averkamp vào Thiên Quốc.

Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh Giêrusalem mới và vĩnh cửu.
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống đời đời".
 
- Lạy Chúa xin cho Linh Hồn Đức TGM Ludwig Averkamp được nghỉ yên muôn đời.
- Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Linh Hồn TGM Ludwig Averkamp.  
Thánh Lễ an táng cho Đức TGM Ludwig Averkamp
sẽ được cử hành vào thứ sáu, 02.8.2013 lúc 15g
tại nhà thờ chính tòa St. Marien, Hamburg 
Xin chúng ta đến tham dự cầu nguyện và đưa tiễn ! 


.................................
Alt-Erzbischof Ludwig Averkamp ist tot

Der Hamburger Alt-Erzbischof Ludwig Averkamp ist tot. Er starb am Montagmorgen (29. Juli 2013) um 8 Uhr im Alter von 86 Jahren in Hamburg. Averkamp war von 1995 bis 2002 der erste Erzbischof des wiedererrichteten Erzbistums Hamburg.

Ludwig Averkamp wurde am 16. Februar 1927 im westfälischen Velen geboren. Er studierte Theologie und Philosophie in Münster und Rom und wurde dort am 10. Oktober 1954 zum Priester geweiht. Anschließend arbeitete er als Seelsorger in Rheine, war Präses des Gymnasiums und Studienkonvikts Collegium Johanneum in Ostbevern bei Münster, Direktor des Bischöflichen Theologenkonvikts in Münster und Leiter des dortigen Priesterseminars.

Am 24. Februar 1973 wurde Averkamp in Münster zum Bischof geweiht. Zunächst war er Weihbischof des Bistums Münster in Xanten am Niederrhein. Dann leitete er das Bistum Osnabrück und kam 1995 als Erzbischof nach Hamburg.

Der Sarg mit Erzbischof em. Dr. Ludwig Averkamp ist ab der Heiligen Messe am Dienstag, 30. Juli 2013, um 18.15 Uhr in der Krypta des St. Marien-Doms aufgebahrt, dann kann vom Alt-Erzbischof bis Freitag Abschied genommen werden (täglich von 8 bis 20 Uhr). Das Pontifikalrequiem für den Alt-Erzbischof feiert Erzbischof Dr. Werner Thissen am Freitag, 2. August 2013 um 15 Uhr im St. Marien-Dom.

Quelle: kpi - Bildquelle: EBHH
Nguồn: Tổng Giáo Phận Hamburg