"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Tòa Thánh bổ nhiệm ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc làm Tổng Giám Mục Phó Sàigòn

VATICAN. Ngày 28.9.2013, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, cho đến nay là GM giáo phận Mỹ Tho, làm TGM Phó với quyền kế vị tại Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Đọc năm nay 69 tuổi, sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 17.12.1970, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Mỹ Tho ngày 26.3.1999, kế nhiệm Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Cùng với bổ nhiệm trên đây, Đức TGM Bùi Văn Đọc được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa giáo phận Mỹ Tho theo công thức ”sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” (trống tòa và tùy ý Tòa Thánh).

Trong nhiệm vụ mới, Đức TGM Bùi Văn Đọc sẽ phụ giúp ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, 79 tuổi, và sẽ đương nhiên kế nhiệm ĐHY khi Tổng giáo phận trống tòa (SD 28.9.2013).

Khi còn là chủng sinh ngài đã được Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục Ðà Lạt, gửi sang Roma, theo học tại Ðại Học của Bộ Truyền Giáo Urbaniana. Trở về Việt Nam, cha dạy môn Thần Học Tín Lý tại các Ðại Chủng Viện Saigon, Huế và Hà Nội. Ngài giữ chức vụ Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Minh Hoà Ðàlạt từ Năm 1975 đến 1995 (cho đến khi làm Tổng Ðại Diện của Giáo Phận Ðà Lạt). Tháng Tư năm 1998, Cha đã được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chọn làm chuyên viên tham dự Khóa Họp đặc biệt tại Roma của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ:

* 11.11.1944: Sinh tại Đà Lạt
* 1956 - 1963: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
* 1963 - 1964: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
* 1964 - 1970: Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma
* 17.12.1970: Thụ phong linh mục
* 1971 - 1975: Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà và Đại học Đà Lạt.
* 1975 - 1995: Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt
* 1986 - 2008: Giáo sư thần học tín lý Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
* 1991 - 1995: Giáo sư thần học tín lý Đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội
* 1994 - 1996: Giáo sư thần học tín lý Đại chủng viện Huế
* 1995 - 1999: Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt
* 26.03.1999: được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho và đã chọn châm ngôn Giám mục là “Chúa là niềm vui của con”
* 20.05.1999: Thánh lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính toà Đà Lạt, do Đức Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong
* 27.05.1999: Nhận giáo phận Mỹ Tho.
* 28.09.2013: được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Tổng giáo phận Sài Gòn.