"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lại chuyện giả mạo nhân thân(09.05.2014) Sau khi đề tài "cha Phaolô Phạm Văn Tuấn cấm không cho dâng Thánh Lễ" đi vào ngõ cụt, thì các tác nhân của "cơn bão trong ly nước/bia" chuyển đề tài, với mục đích duy nhất là bôi nhọ các linh mục Việt Nam tại Đức. Họ tự xưng danh là "giáo dân", nhưng qua cung cách hành xử thì lại là "giáo gian" (và trên thực tế có thể là Việt gian), để viết những chuyện mang tính bôi nhọ, làm mất uy tín các linh mục. 
Cách duy nhất để trị lối chơi "chó-núp-gầm-giường-cắn-gấu-quần" này là rọi đèn sáng và kéo chó ra khỏi gầm giường. Nói rõ hơn: các giáo dân nên tìm hiểu sự việc và nếu thấy cần thiết, hãy có biện pháp cụ thể để ngăn ngừa những kẻ tìm cách gây bất ổn trong Cộng Đoàn. Trong tinh thần này, chúng tôi xin đăng thông báo của cha Franz Nguyễn Ngọc Thủy SAC, Linh mục tuyên úy cho giáo dân Việt Nam tại TGP Paderborn và GP Essen:


"Tin vịt" trên trang "conglyvasuthat.wordpress.com"

Anh Chị Em thân mến!

Cách nay hơn một tuần tôi được một người gọi điện thoại cám ơn về bài viết của tôi đã được đăng trên trang "conglyvasuthat.wordpress.com" về vấn đề «Bổng Lễ». Bài viết này được gửi đến "conglyvasuthat" vào khoảng 13:00 giờ ngày 06.04.2014.

Vào giờ đó tôi đang còn dâng Thánh Lễ tại Bielefeld thì làm sao tôi gửi bài viết của tôi đến "conglyvasuthat" được?

Tôi xác định với Anh Chị Em: bài viết này đã do ai đó mạo danh "hình như" là của tôi và ghi là: LM Nguyen, SAC, để làm chuyện bậy bạ. Người mạo danh cần nên biết: Mạo Danh người khác để làm bất cứ một việc gì đều có thể bị truy tố ra tòa.

Tôi ghi là "hình như" vì trong số Linh Mục VN tại Đức không có ai tên Nguyen, SAC hết cả, ngoại trừ tôi là Pater Franz Nguyen SAC.

Pater Franz Nguyen SAC