"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn
Cụ Trần Thị Cúc
(bà quả phụ Lê Văn Tăng)
là nhạc mẫu của ông Hồ Bửu Hiệp, thành viên Ban Đại Diện Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg và Trưởng Ban Cao Niên

đã qua đời ngày 24.05.2014 
tại Hamburg, Đức Quốc 
hưởng thọ 94 tuổi.


Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 09g30, thứ sáu, 30.05.2014, tại Halle 2, nghĩa trang Öjendörf, Hamburg-Jenfeld.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin hương hồn cụ sớm được siêu thoát về cõi Niết Bàn. Xin ơn trên luôn gìn giữ tang quyến trong sự bình an.
Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg