"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Hamburg Damals: 35 Jahre Boatpeople

>>> Xin nhắp chuột vào hình để xem phim

1979 wurde der Höhepunkt der Flüchtlingswelle aus Vietnam erreicht. Der Weg in die Freiheit führte nur über das südchinesische Meer, doch tausende Menschen überlebten die waghalsigen Überfahrten nach Malaysia nicht.

Aus diesem Grund machte sich im Juli 1979 der Stückgutfrachter der Hamburger Reederei Bauer & Hauschildt, die "Cap Anamur" nach Vietnam auf, um die Flüchtlinge zu retten. Die Aktionen lösten eine bundesweite Debatte über Flüchtlingshilfe aus.

Anlässlich des Jahrestages und stellt das Hamburg Journal ein vietnamesisches Paar vor, das 1980 mit der Cap Anamur nach Hamburg gekommen ist.

.........................
Năm 1979 là cao điểm của làn sóng tị nạn từ Việt Nam. Đường đến tự do dẫn qua biển Đông, thế nhưng hàng ngàn người đã không ngần ngại để vượt qua chặng đường về hướng Mã Lai nguy hiểm này.

Vì lý do này chiếc tàu chở hàng của hãng tàu Hamburg Bauer & Hausschild, có tên là "Cap Anamur", đã về vùng biển Việt Nam để cứu người tị nạn. Việc làm này đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên toàn liên bang về việc giúp đỡ người tị nạn.

Nhân dịp kỷ niệm (35 năm) chương trình Hamburg Journal giới thiệu một gia đình Việt Nam đã được Cap Anamur cứu và cư ngụ tại Hamburg.

....................................................
Đọc thêm:  
>>> "Das war die Cap Ana­mur – Port de Lu­miè­re"
>>> Hãy viết bằng những chữ hoa đẹp nhất
>>> Con tàu và thuyền nhân tỵ nạn (1979)