"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn

ông Matthêu Nguyễn Kỳ Thuận

nguyên phó nội vụ Ban Đại Diện của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg, nhiệm kỳ 1987-1990, và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ, trưởng ban văn nghệ của Cộng Đoàn

đã qua đời ngày 02.08.2014
lúc 23 giờ 50 
tại Hamburg, Đức Quốc.
hưởng thọ 86 tuổi

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại thánh đường St. Joseph, Hamburg-Wandsbek, vào ngày thứ bảy, 16.08.2014, lúc 10 giờ. do Lm. Phaolô Phạm Văn Tuấn chủ tế và Lm. Giuse Phạm Văn Duy đồng tế. Kính mời Cộng Đoàn đến tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho linh hồn Matthêu.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng gia đình bà Thuận. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đón linh hồn Matthêu vào vòng tay thương yêu của các ngài.
Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg