"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Vận mệnh nằm trong tay ta


Chắc hẳn bạn đã từng thắc mắc không biết những đường chỉ tay của mình có ý nghĩa gì? Liệu chúng có liên quan mật thiết đến học vấn, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, như mọi người vẫn nói không?

Một người kia muốn biết về vận mệnh của mình. Anh đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị thiền sư.

- Thưa Thầy, theo Thầy thì trên đời này có vận mệnh không? 
- Có chứ!
- Thế Thầy cho con biết, vận mệnh của con ở đâu? 

Vị thiền sư nói anh ta xoè bàn tay ra, chỉ vào lòng bàn tay của anh và nói: 
- Con có thấy không? Đường này là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh. 

Vị thiền sư yêu cầu anh ta từ từ nắm chặt bàn tay lại. Thiền sư hỏi:: 
– Con thử nói xem , những đường đó nằm ở đâu rồi?

Anh ta ngập ngừng nói: 
- Thưa Thày, chúng nằm trong tay con. 

Thiền sư mỉm cười:
- Con đã hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ? 

Anh ta sửng sốt và rồi hân hoan: 
- Đúng, vận mệnh của mình nằm trong tay mình!