"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vùng Bắc Đức tiếp tay lý tưởng nhân đạo của CAP ANAMUR


Nhân dịp kỷ niệm 35 Năm Ngày Ra Khơi của con tàu CAP ANAMUR linh mục tuyên úy Phaolô Phạm Văn Tuấn đã kêu gọi các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam trong hai Giáo phận Hamburg và Hildesheim đóng góp cho lý tưởng cứu giúp nhân đạo của Cap Anamur. Tổng cộng số tiền thu được là: 3.590 Euro. Số tiền này đã được linh mục tuyên úy chuyển vào số Konto 2 222 222 - BLZ 370 50 198 - Sparkasse Köln-Bonn của Cap Anamur.

Chi tiết đóng góp như sau:
* Thu được trong dịp Lễ mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 tại Borsum: 2.215 €.
* Các đóng góp riêng khác: 1.375 €  (CĐ Hannover: 139 € + CĐ Kiel: 115 € + CĐ Cuxhaven: 45 € + CĐ Lüneburg: 100 € + CĐ Wedel: 169 € + CĐ Göttingen: 150 € + CĐ Braunschweig: 117 € + CĐ Osterode: 30 € + Quyên góp tại bàn: 150 € + Gđ. ẩn danh Göttingen: 200 €  + Gđ. ẩn danh Đan Mạch: 100 € + Gđ. ẩn danh (Hamburg): 30 € + Gđ. ẩn danh Hildesheim: 20 € + Gđ. ẩn danh Oldenburg: 10 €)  
                           
Tổng cộng: 2.215 € + 1.375 € = 3.590 Euro

Ngoài ra, được biết qua thông báo của cha Phaolô Tuấn trong tờ Thông Tin Mục Vụ tháng 10 đã có nhiều giáo dân đóng góp trực tiếp qua online vào chương mục của cơ quan Cap Anamur.

Ngày 17.11.2014 ông Dr. Rupert Neudeck đã viết thư cám ơn cho việc đóng góp này. Ông đánh giá như sau:

«Tôi chân thành cám ơn cho sự đóng góp 3.590,- € mà anh chị em đã chuyển đến Cap Anamur. Điều làm tôi rất vui mừng để trải nghiệm thêm một lần nữa biết như thế nào những người «Việt Nam của tôi» luôn luôn tham gia vào các dự án nhân đạo và dấn thân cho việc này.

Tôi rất hạnh phúc mà tôi một lần nữa được đề cập đến ví dụ này và gương mẫu đó trong công chúng người Đức và trong giới chính trị. Tôi xác tín rằng tất cả mọi người  - nhưng đặc biệt là anh chị em Công giáo Việt Nam - trở thành những thành viên rất giá trị của xã hội dân sự Đức.»

Nguyên văn: 

Ich bedanke mich ganz herzlich für die Spenden von 3.590,- Euro, die Sie an Cap Anamur überwiesen haben. Es hat mich sehr gefreut, wieder zu erleben, wie «meine Vietnamesen» mit den humanitären Projekten immer wieder mitgehen und sich dafür einsetzen.

Ich freue mich so sehr darüber, dass ich Ihr Beispiel und Vorbild immer wieder in der deutschen Öffenlichkeit und gegenüber der Politik erwähne. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Sie alle – besonders aber die katholischen Vietnamesen und Vietnamesinnen – zu den ganz wetvollen Mitgliedern der neuen deutschen Bürgergesellschaft gehören.
  
Ông chủ tịch đương nhiệm của Ủy Ban Cap Anamur, Dr. Werner Strahl cũng viết thư cám ơn đến chúng ta vào ngày 19.11.2014 như sau:

«Thay mặt cho tất cả nhân viên của Cap Anamur tôi chân thành cảm ơn anh chị em rất nhiều cho việc đóng góp rộng lượng, nhằm hỗ trợ các nỗ lực bền vững của chúng tôi để gìn giữ được một chút tình người hơn trong thế giới. Do đó chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc gương mẫu của bà Christel và ông Dr. Rupert Neudeck và chúng tôi rất phấn khởi biết rằng các Cộng Đoàn Công Giáo của cha cũng đã đón nhận ý tưởng này.

Tôi đã rất hạnh phúc nhìn những ấn tượng của buổi lễ tại Hamburger Landungsbrücken và lễ hội tình bạn tuyệt vời tại trường đại học. Thật tốt đẹp, nếu sự khoan dung mẫu mực và sự hội nhập làm cho con người đến từ những khu vực khác nhau của địa cầu tiến lại gần nhau và tạo ra một niềm vui như thế. Nếu điều đó phát xuất từ sự hồi tưởng của khổ đau chính mình rồi hướng về một ánh nhìn xót thương cho những người khác đang sống trong cơn hoạn nạn để giúp đỡ họ!

Cha Phạm thân mến, Chúng tôi sẽ nỗ lực làm theo ý hướng này và hy vọng có nền hòa bình cho thế giới: phát thực phẩm cho những người đói khát, chữa lành những người bệnh tật, vượt qua nạn dịch Ebola và mang ánh sáng trong mùa Giáng Sinh. Trong ý nghĩa này, chúng tôi một lần nữa chân thành cảm ơn anh chị em rất nhiều!»

Nguyên văn:

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CAP ANAMUR danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre großzügige Spende, mit der Sie unsere Bemühungen nachhaltig unterstützen, etwas mehr Menschlichkeit in der Welt zu erhalten. Wir führen damit die vorbildliche Arbeit von Christel und Dr. Rupert Neudeck fort und sind begeistert, dass Ihre Gemeinden auch diesen Gedanken aufgenommen haben.

Ich war sehr beglückt vom Erlebnis Ihrer Feierlichkeit an den Hamburger Landungsbrücken und dem großen Freundschaftsfest in der Universität. Wie schön, wenn vorbildlich Toleranz und Intergration Menschen verschiedener Erdregionen zusammen bringt und solche Freude macht. Wenn dann noch aus Erinnerung an eigenes Leid der mitleidene Blick auf Andere, die im Elend sind, gerichtet wird, um Hilfe zu leisten !

Wir, lieber Herr Pfarrer Pham, werden uns in diesem Sinne anstrengen und hoffen auf Frieden für die Welt, Nahrung für die Hungernden, Heilung der Kranken mit Überwindung von Ebola und Licht in der Weihnachtszeit. In diesem Sinne danken wir Ihnen noch einmal sehr herzlich!

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Vùng Bắc Đức đã kết thúc việc quyên góp này vào ngày 07.11.2014. 
Xin chân thành cám ơn

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum

...................................................... 
Ai có lòng muốn giúp thêm hoặc tiếp tay với lý tưởng cứu giúp nhân đạo của CAP ANAMUR có thể đóng góp qua online vào bất cứ lúc nào, xin vào trang mạng trao tặng trực tiếp:

(Trang này có thêm tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha)

hoặc qua nhà Bank mang tên:

Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V.
Kontonummer: 2 222 222
Bankleitzahl: 370 50 198

Sparkasse Köln-Bonn