"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Cố Lucienne Đinh Thị Hương

là thân mẫu của linh mục Giuse Nguyễn Trung Điểm, cựu Tuyên Úy của các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại các Giáo Phận Berlin, Hamburg, Hildesheim, Münster và Osnabrück

đã qua đời ngày 22.02.2015,
tại Tremblay-en-France, Pháp,
hưởng thọ 95 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng cha Điểm. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn bà Lucienne vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho cha Điểm cũng như tang quyến và luôn gìn giữ họ trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg