"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
bà cố Maria Bùi Thị Mầu

là thân mẫu của linh mục Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy, tuyên úy các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại TGP Paderborn và GP Essen, Đức Quốc, và của ông Nguyễn Ngọc Thao, nguyên Phó Nội Vụ BĐD Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 02.02.2015, lúc 16g20
tại Sài Gòn, Việt Nam,
hưởng thọ 80 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng cha Thủy và gia đình ông bà Nguyễn Ngọc Thao. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn bà Maria vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho cha Thủy cũng như tang quyến và luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg