"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Maria Nguyễn Thị Lộc

là thân mẫu của ông Lê Văn Hồng, Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 01.02.2015, lúc 04g30
tại Phước Hưng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam,
hưởng thọ 95 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình ông bà Lê Văn Hồng. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn Maria vào vòng tay yêu thương của Ngài. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang luôn đồng hành và gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg