"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Ông Phêrô Bùi Văn Chi

là thân phụ của anh Bùi Văn Thành, nguyên phó ngoại vụ Ban Đại Diện Hội NVTNCS tại Hamburg và là thành viên trong Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg

đã qua đời ngày 19.04.2015

tại Cần Thơ, Việt Nam
hưởng thọ 75 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị Thành và Kim Dung về sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn Phêrô về hưởng nhan Thánh Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô Chi, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban muôn ơn lành xuống cho gia đình anh chị Thành Dung cũng như tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg