"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thông cáo của UB Giáo Lý Đức Tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”


THÔNG CÁO
Về điều được gọi là "Sứ điệp từ trời"

Từ năm 2010, một số người quảng bá những lời được gọi là "Sứ điệp từ trời". Các "sứ điệp" này được cho là lời của Chúa Giêsu nói với một người mang tên "Maria Divine Mercy", được dịch sang tiếng Việt là "Maria Lòng Chúa Thương Xót", hoặc "Maria Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót".

Cho đến nay, đã có hơn 1.100 sứ điệp được phổ biến trên mạng internet, hoặc trong ba tập sách mang tựa đề "Sách Sự Thật". Tại nhiều nơi ở Việt Nam, không ít người phổ biến các sứ điệp này, hoặc mang tính cách cá nhân, hoặc trong các nhóm cầu nguyện; thậm chí các sứ diệp ấy còn được phổ biến trên các tòa giảng.

Dựa vào huấn thị "Normae S. Cogregationis pro Doctrina Fidei de Modo procedendi in judicandis praesumptis apparationibus ac revelationibus die 25 Februarii 1978" ("Những quy tắc của Thánh Bộ Đạo Lý Đức Tin về phương pháp tiến hành khi phải đánh giá những hiện tượng được coi như là những cuộc hiện ra và những mặc khải, ngày 25 tháng 2 năm 1978"), Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin nhận định như sau:

1. Tác giả luôn ẩn danh. Không ai biết được tư cách đạo đức của người tự cho là nhận được mặc khải.

2. Về nội dung, có nhiều điều không phù hợp với Giáo Lý Công Giáo:

- Các sứ điệp tin vào thuyết "Ngàn năm" (millerarisme) là lạc thuyết đã bị Hội Thánh lên án.

- Ủng hộ Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đang khi đó lại không chấp nhận và có những lời xúc phạm đến Đức Thánh Cha Phanxicô.

- Nhiều điều điều lẫn lộn giữa sự thật và sai lầm trong cách giải thích liên quan đến mầu nhiệm Đức Kitô, huấn quyền, bí tích, luân lý.

3. Về hiệu quả, các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu.

Vì thế, các tín hữu Công Giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các "Sứ điệp từ trời" này.

Nguyện xin Thần Khí sự thật hướng dẫn các tín hữu đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu theo giáo huấn của Hội Thánh.

Làm tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn ngày 14.04.2015
+ Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng Giám Mục TGP Tp Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

+ Giuse Nguyễn Năng
Giám Mục GP Phát Diệm
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin

(nguyên văn) ..................................