"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn
Cụ Trần Kỳ Ý
Nhũ danh:  Maria Dương Thị Văn

là thân mẫu của chị Trần Thị Diệu Thu, thành viên của Ca Đoàn Thánh Linh, Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg,

đã qua đời ngày 26.08.2015,
tại Sugar Land, Texas, Hoa Kỳ
hưởng thọ 97 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng chị Diệu Thu và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn cụ Maria vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho tang quyến và luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.
Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

Cáo Phó của tang gia: