"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Giáo hội Công giáo Việt Nam ra hướng dẫn về thánh nhạc

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long, người có 60 năm sáng tác nhạc thánh ca, đồng tình với hướng dẫn về thánh nhạc của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Những hướng dẫn mới đưa ra những nguyên tắc cho nhạc sĩ và ca đoàn

UCAN-10.05.2017 | Các giám mục Việt Nam vừa ban hành những chỉ dẫn về mục vụ thánh nhạc giúp người Công giáo thờ phượng tốt hơn và phù hợp với phụng vụ.

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, cho biết đây là lần đầu tiên Giáo hội Việt Nam có những hướng dẫn chính thức về mục vụ thánh nhạc.

Văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc “nhằm thống nhất mục vụ thánh nhạc theo giáo huấn của Giáo hội,” Đức cha Bản nói.

Trước đây các giáo phận, giáo xứ làm thánh nhạc theo ý tự phát, riêng lẻ, thậm chí có nơi làm không phù hợp với phụng vụ.

Văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc được phát hành tại Hội thảo thánh nhạc toàn quốc được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ của tổng giáo phận Sài Gòm hôm 02.05.2017. Tài liệu này cũng có những quy đinh đặc biệt cho các nhạc sĩ sang tác thánh ca.

Đức cha Bản cho biết trong tương lai ủy ban của ngài sẽ đưa ra thêm văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể trong từng trường hợp để giúp các giới áp dụng văn kiện một cách thuận lợi và dễ dàng.

Ông Tôma Aquino Phạm Đình Vĩ, một ca trưởng ở giáo xứ Nam Hòa, hoan nghênh văn kiện này.
“Hát thánh ca là để tôn vinh Thiên Chúa, giúp cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện nâng hồn lên với Chúa, chứ không phải khoe khoang tài năng của mình” – ông cho biết.

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long, người có 60 năm sáng tác nhạc thánh ca, cho biết hầu hết các bài thánh ca ở Việt Nam chưa theo sâu sát được với quy định của Giáo hội.