"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Đinh Mai Tuy
Pháp danh Diệu Châu
là thân mẫu của chị Đinh Diệu Thanh, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg, ca viên của Ca Đoàn Thánh Linh

đã qua đời ngày 12.05.2017,
tại Hamburg, Đức
hưởng thọ 84 tuổi.

Nghi thức an táng đã được cử hành tại nghĩa trang Hamburg-Öjendorf, ngày 26.06.2017.
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình chị Diệu Thanh. Nguyện cầu hương hồn bà Diệu Châu Đinh Mai Tuy sớm về cõi an lạc. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh quan thày Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho tang quyến và luôn đồng hành với tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg