"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đồng tiền bà góa


(Mc 12, 41-44)

MẤY ông tai lớn mặt to
THẦY đời chúm chọe có hay ho gì
ÁO quần xúng xính bước đi
THỤNG tha thụng thịnh ngỡ uy hơn người
XÊNH xênh lui tới nói cười
XOANG xoang lòe loẹt khoe đời nhất ta 

ƯA ngồi cỗ nhất ba hoa
NGỒI trên ăn trước tưởng là cao sang
CỖ bày la liệt mấy hàng 
NHẤT ta bỏ lắm tiền vàng vào rương 
HUÊNH hoang ra vẻ đế vương
HOANG tàng đâu phải yêu thương giúp đời
KHOE khoang ra vẻ hơn người 
TIỀN dư ta bỏ cho đời biết tay   

CHÚA Giêsu ngắm thấy hay
NGỒI xem quan xát khoan thay một mình
XEM rồi Ngài vẫn lặnh thinh  
XÉT qua tất cả tâm tình sẻ chia
LẶNG nhìn bà góa nghèo kia
YÊN bình lặng lẽ sẻ chia gia tài

NHÌN kìa! bà bỏ cả hai
BÀ này chỉ có gia tài bấy nhiêu  
GÓA chồng già cả cô liêu
BỎ hai tiền bữa ăn chiều nhịn thôi!
HAI đồng tiền đẫm mồ hôi
TIỀN dầy công đức chỉnh ngôi cao vời 
CHÚA khen! nhân đức tuyệt vời!
KHEN thay! bà góa Nước Trời thưởng ban.

Trầm Hương thơ 11.11.2012 

.........................................
Chú thích:

Vào thời Chúa Giêsu, để kiểm soát thùng tiền dâng cúng đền thờ, ai bỏ tiền vào thùng phải nói to lên rằng họ bỏ vào bao nhiêu và với mục đích gì. Việc này thực ra chỉ để người cai quản thùng tiền không dám gian lận. Nhưng đây cũng là "cơ hội" cho những người lắm của nhiều tiền, có dịp để tạo thanh thế.

Thoạt nghe thì thấy lạ lùng, nhưng ngay trong xã hội hôm nay thì cũng vẫn thế. Những "sổ vàng", "bảng Mạnh Thường Quân", "sổ công đức" v.v. cũng giống hệt như thế.

Nên tránh đánh giá bằng số lượng tuyệt đối, mà phải đánh giá trong tương quan với chủ thể cho và nhất là trong tương quan với mục đích cho. Làm giàu trên xương máu của đồng loại, rồi đem tiền dâng cúng để "hối lộ" Chúa, để "đút lót" thần thánh là lối ứng xử khá phổ biến, đặc biệt ở Việt Nam. Và đây là điều đáng suy nghĩ.

Hẳn nhiên, việc dâng hiến cho công ích, cho Giáo Hội hoặc cho các mục đích từ thiện là điều tốt và nên làm. Chúa Giêsu khi nói đến bà góa bỏ hai đồng tiền là Ngài muốn nhắc đến sự dâng hiến trọn vẹn cả thân xác của Ngài, không duy chỉ những điều thừa thãi. Đó mới là sự dâng hiến trọn vẹn.