"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Phạm Duy | Tình Ca, Việt Nam - Việt Nam, Kỷ Niệm, Nghìn Trùng Xa Cách

Tình Ca
Nhạc và lời: Phạm Duy
Trình bày: Mỹ Linh

"... Tiếng nước tôi, bốn nghìn năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi! Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!..."


Việt Nam - Việt Nam
Nhạc và lời: Phạm Duy
Trình bày: Ban hợp xướng Ngàn Khơi & Festival Orchestra

"Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai tiếng nói bên vành nôi. Việt nam nước tôi. Việt nam, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai tiếng nói sau cùng khi lìa đời..."

Kỷ Niệm
Nhạc và lời: Phạm Duy
Trình bày: Thái Thanh

"... Cho đi lại từ đầu. Chưa đi vội về sau. Xin đi từ thơ ấu. Đi vui và bên nhau. Trong tim thì sôi máu, khoé mắt có trăng sao, bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu..."

Nghìn Trùng Xa Cách
Nhạc và lời: Phạm Duy
Trình bày: Khánh Hà

"... Đường ta đi trời đất yên vui; rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi. Trả hết cho người cho người đi (...). ...Nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời. Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người..."