"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Bầu ban Đại Diện Cộng Đoàn Thánh Giuse Khang Hamburg Nhiệm Kỳ 2014-2017

 Thư Mời
Hamburg 16.03.2014

Bầu ban Đại Diện Cộng Đoàn Thánh Giuse Khang Hamburg Nhiệm Kỳ 2014-2017 
vào ngày 11/05/2014

Kính thưa qúi Ông Bà Anh Chị Em,

Ban Đại Diên đương nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm kỳ vào tháng 05/2014. Trong buổi họp mặt cộng đoàn sau Thánh Lễ đầu năm 02/03/2014 dưới sự chứng kiến của cha Tuyên Úy Phaolô Phạm Văn Tuấn, cộng đoàn chúng ta đã bầu được một ban vận động và tổ chức bầu cử gồm:

Anh Bùi Công Hiểu  (Trưởng ban)
Ông Nguyễn Ngọc Đệ (Phó ban)
Bà Đỗ Thị Đượm  (Phó ban)
Ông Huỳnh Thoảng (Thư ký)

với nhiệm vụ vận động và tổ chức ban bầu cử Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2014-2017. Vào ngày 11/05/2014 có Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 14giờ00, dâng hoa kính Đức Mẹ tại St. Josef Wandsbek. Sau Thánh Lễ mọi người sẽ vào hội trường để bầu Ban Đại Diện.

Chúng tôi thành tâm kêu gọi Quý Vị trong cộng đoàn mạnh dạn ra ứng cử để cùng nhau gánh vác việc chung làm sáng danh Chúa nơi xứ lạ quê người.

Thay mặt Ban Bầu Cử
Bùi Công Hiểu

Điều Kiện:
Xin Quý vị thành lập liên danh 5 người hoặc ứng cử đơn danh, gửi danh sách trước ngày 30/04/2014
        - Bằng thư qua địa chỉ: Bùi Công Hiểu, Großlohering 34, 22143 Hamburg
        - Email: hieuhien@web.de

        - Hoặc điện thoại: 040/675 82 369 , hay Handy : 015209801189