"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Giả mạo nhân thân – vấn nạn “lyvanviet7@gmail.com”


(07.04.2014) | Vì đây là chuyện có thể phương hại đến danh dự của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg, có thể phương hại đến tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Hamburg, cũng như có thể gây hiểu lầm đối với cá nhân của ông JB Lê Văn Hồng, cộng đoàn trưởng của CĐ, nên chúng tôi bắt buộc phải thông báo chuyện này đến mọi người bằng phương tiện truyền thông của Cộng Đoàn. Vấn đề xin được trình bày như sau:

1) Ngày 26.03.2014, một nhân vật mang tên ảo “Vấn nạn công lý sự thật” với địa chỉ vannan.conglysuthat@gmail.com đã viết một email dài với tựa đề: “Vấn nạn Việt Tân tại Hamburg - Vấn nạn lm dòng chúa cứu thế tại Hamburg” gửi vào địa chỉ email của Cộng Đoàn. Theo thông tin của chúng tôi thì rất nhiều người trong CĐ cũng đã nhận được email này. Nội dung email viết về 5 đề tài chính: Vấn nạn dòng Chúa Cứu Thế, vấn nạn Việt Tân, vấn nạn bộ xậu N.H2 + N2.Đ + Li2, vấn nạn Lý Thanh Trực, vấn nạn công lý sự thật.

Ở đây chúng tôi không bàn đến nội dung của Email này. Điều quan trọng mà chúng tôi muốn thông báo là:

2) Ngày 31.03.2014, nhân vật mang tên "Viet Ly Van" có địa chỉ email “lyvanviet7@gmail.com” đã gửi tiếp lá thư trên của tác giả “Vấn nạn công lý sự thật” cho hàng trăm người (căn cứ theo địa chỉ trong Cc), trong đó “lyvanviet7” quả quyết (theo cách hỏi) là email trên đã do ông Lê Văn Hồng, cộng đoàn trưởng CĐCG Hamburg viết. Email (của “Vấn nạn công lý sự thật” gửi ngày 26.03.2014) kèm theo thư của “lyvanviet7” được cắt đi một đoạn:

Nguyên văn đoạn đã bị “lyvanviet7” cắt: “Cuối cùng tớ phải thú nhận chưa đủ can đảm nói tên mình ra ngoài cái tên ảo là Vấn nạn công lý sự thật. Những điều tớ viết có thể chủ quan, nếu bạn không vừa lòng xin vất vào thùng rác và nên quên nó ngay trong đầu. Nếu chỉ đúng được vài phần trăm trong đấy thì có thể giúp bạn xem xét các vấn nạn lại một cách kỹ càng, hoặc truyền tiếp cho người khác.”

Trong email gửi ngày 26.03.2014 tác giả “Vấn nạn công lý sự thật” trên đã ghi ở cuối:

Tác giả Vấn nạn công lý sự thật
vannan.conglysuthat@gmail.com

Email gửi kèm theo thư của “lyvanviet7” gửi hôm 31.03.2014 đã cắt tên và địa chỉ email của tác giả, và thay vào đó là:

Dipl.-Kfm. Van-Hong Le
Freiweide 34
21039 Börnsen - Germany
Tel. & Fax: +49(0)40 598 680 
Mobil: 0179 584 9333 

Những người không nhận trực tiếp email của “Vấn nạn công lý sự thật”, nhưng chỉ nhận được email của „lyvanviet7“ sẽ tưởng rằng, email với tựa đề “Vấn nạn Việt Tân tại Hamburg - Vấn nạn lm dòng chúa cứu thế tại Hamburg” là do ông Lê Văn Hồng, CĐ trưởng CĐCG Việt Nam tại Hamburg viết.

Việc làm này của “lyvanviet7@gmail.com” (người mà chúng tôi có cơ sở để suy đoán là „hậu thân“ của „nguyencongbang59@gmail.com“ - xin xem vấn nạn conglyvasuthat.wordpress.com …), không chỉ là một cách hành xử đê tiện của một kẻ lưu manh hạ cấp, nhưng còn là một hành vi hình sự (strafrechtliche Handlung) với tội danh giả mạo nhân thân (Identitätsfälschung).

Chúng tôi sẽ suy xét và nếu thấy cần thiết sẽ truy tố hình sự hành vi này.

Xin Quý Vị thông báo cho những người nhận được email của “lyvanviet7@gmail.com” gửi ngày 31.03.2014, lúc 17 giờ 26 phút về thông báo này. Nếu Quý vị nào biết tông tích của chủ nhân địa chỉ email này xin cũng thông báo cho chúng tôi.

Trân trọng
JB Lê Văn Hồng
Cộng đoàn trưởng CĐCG Hamburg