"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Hành trình Mùa Chay


Hôm nay đã giữa Mùa Chay
Hồi tâm nhìn lại những ngày đã qua
Trong ta có mấy mặn mà
Đồng hành cùng bước gọi là tịnh tâm

Đồi cao mưa gió thét gầm
Hình như có tiếng chân thầm bước qua
Cố lên đỉnh Gôn-gô-tha
Vai mang lỗi tội của ta tủi sầu

Lằn roi theo tiếng kinh cầu
Mồ hôi chan máu thắm sâu đáy hồn
Kìa! Sao tím cả hoàng hôn?
Để Người cô độc trường tồn đó sao?

Giang tay thập tự thì thào
Mắt buồn lặng lẽ nhìn vào thế gian
Xin tha thứ, chẳng phàn nàn
Tim yêu nhỏ máu trao ban tuyệt vời!

Mùa chay ta có nhớ Lời
Hay là vô cảm đánh rơi mất rồi?
Cánh hoa nở ở trên đồi
Ta lên hái để dâng "Người Tình Quân"

Trầm Hương Thơ 
21.03.2014