"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thư kêu gọi của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về tình hình Biển Đông


Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa công bố bản lên tiếng về tình hình căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Biển Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại về những hành vi khiêu khích của Trung Quốc sẽ dẫn đến nguy cơ chiến tranh rất cao. Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi người Công Giáo Việt Nam “tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ Quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy Tổ Quốc“.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nêu lên quan điểm khẳng định những thỏa ước hữu nghị giữa hai đảng cộng sản Việt Nam – Trung Quốc “thực tế đã cho thấy không mang lại lợi ích cho dân cho nước mà còn đưa đất nước vào tình trạng lâm nguy” và kêu gọi chính phủ Việt Nam cần có những lập trường kiên định hơn.

Bức thư lên tiếng do Đức GM Phaolô Bùi Văn Đọc – người đang là Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn ký vào ngày 09.05.2014, được phổ biến trên website chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

(xin nhấn chuột vào hình để đọc khổ lớn)