"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thông tri của chùa Bảo Quang Hamburg về đêm nhạc "Lòng Nhân Ái"

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại CHLB Đức
Chi Hội Phật Tử Hamburg
Billbrookdeich 307, 22113 Hamburg
..............................
Hamburg ngày 07.12.2015

THÔNG TRI
v/v Đêm nhạc "Lòng Nhân Ái" ngày 27.12.2015

Kính thưa Quý Hội Đoàn,
Kính thưa Quý Đồng Hương và Quý Phật Tử xa gần,

Trong tuần lễ vừa qua có rất nhiều hội đoàn và các Phật Tử, các đồng hương ở Hamburg liên lạc với chúng tôi hỏi về việc Chùa tham gia cái gọi là "Đêm nhạc Lòng Nhân Ái gây quỹ từ thiện giúp chùa Bảo Quang và người tị nạn" được tổ chức vào ngày 27.12.2015 tại Hamburg theo như nội dung những tấm áp phích quảng cáo của ban tổ chức.

Chi Hội Phật Tử Hamburg và chùa Bảo Quang xin xác nhận rằng:

Các sinh hoạt nhạc hội ca hát và ăn uống vui chơi trong dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2016 không phải là chương trình tu tập của Chùa và sinh hoạt của Chi Hội Phật Tử. Chùa Bảo Quang không hề có ý định dùng Đại Nhạc Hội để quảng cáo hay kêu gọi gây quỹ "Lòng Nhân Ái" giúp Chùa và người tỵ nạn. Tất cả mọi hỗ trợ đóng góp cho hoạt động Phật sự của Chùa Bảo Quang trong hơn 30 năm qua là hoàn toàn tùy tâm tùy hỷ, không can dự đến bất cứ một hoạt động quảng cáo hay kinh doanh thương mại tư nhân nào. Cũng vậy,

"Đêm Nhạc Lòng Nhân Ái Gây Quỹ Từ Thiện" ngày 27.12.2015 tại Hamburg là việc làm hoàn toàn cá nhân và không liên hệ gì đến Phật sự của Chùa Bảo Quang và Chi Hội Phật Tử Hamburg cả.

Kính thông báo để Quý Hội Đoàn cũng như Quý Đồng Hương và Phật Tử thẩm tường.

TM. BCH. Chi Hội Phật Tử Hamburg
Chi Hội Phó Ngoại Vụ
Nguyên Đạo Văn Công Tuấn
(ấn ký)
...............................................................................................