"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Làn gió mớiKỳ diệu thay! Chúa đưa làn gió mới
Từ tận cùng thổi tới thành Rôma
Cả nhân loại hân hoan cất tiếng ca
Ôi diệu kỳ cao cả biết dường bao!

Làn gió mới, Thánh Linh quá dạt dào
Làn gió đến tự phương nào ai biết?
Gió Tình Yêu thổi về thật tha thiết
"Bàn thạch" kia cương quyết vững bền luôn

Rất đơn sơ, nghèo khó, sẻ vui buồn 
Phanxicô gieo muôn ngàn nhân đức
Lời Chúa dạy anh em phải tỉnh thức
Tấm gương lành rạo rực cả năm châu

Tận thâm sâu thơm tỏa tiếng kinh cầu
Ngài khẩn cầu cúi đầu xin chúc phúc
Một tỷ hai hợp lòng xin cầu chúc
Chúa chúc lành đúng lúc triệu lời kinh

Việc Chúa làm chẳng phải chuyện vô minh
Tiếng chí ái rất xinh, và rất thánh
Mãi trên cao muôn hào quang lấp lánh
Tiếng chuông vàng, khánh bạc khắp muôn phương

Phanxicô nghèo khó chính là đường
Gieo tin yêu tình thương vào muôn lối
Đường Kitô sự thật, luôn tiếp nối
Xóa tan ngàn bóng tối, hưởng bình minh

Làn gió mới thổi đến rất chân tình
Làn gió mới rất xinh và rất thánh
Phanxicô đơn sơ, nhưng lấp lánh
Chính là Đường, sống thánh đẹp lòng Cha.

Trầm Hương thơ
15.03.2013